Oturum Odalarına Göre Kongre Programı

T2 Odası Programı

Tarih

Saat

Sunanlar

Konu

Bağlantı Linki

15.12.2021 Çarşamba

10:00-11:15

-Doç. Aytül PAPİLA

-Nilüfar ALİYEVA

Geleneksel Osmanlı Tekstillerinden Esinlenen Ev Tekstili Tasarımı-Yastık By Ozbek Markası

Online Bağlantı İçin Buraya Tıklayınız

-Dr. Öğr. Üyesi Nazan OSKAY

Geleneksel Tekstil Tekniklerinin Çağdaş Yorumlaması: Sanatçı Olga De Amaral Örneği

-Öğr. Gör.Fatma Yelda GEZİCİOĞLU

Sanatsal Dokumalarda Tarihsel Bir Tekniğin Estetik Bir Öğe Olarak Değerlendirilmesi

-Öğr. Gör. Dilber YILDIZ

Sanat Ve Zanaat (Arts&Craft) Bağlamında El Dokumaları

-Doç. Dr. Savaş Kurtuluş ÇEVİK

Geçmişten Günümüze Sanat Ve Zanaat Kavramı

15.12.2021 Çarşamba

12:00-13:15

-Doç. Dr. Muhammed AKAYDIN

Temel Atkılı Örme Yapılarının UV Geçirgenliği Özelliklerinin Araştırılması

Online Bağlantı İçin Buraya Tıklayınız

-Dr. Öğr. Üyesi İdris KAYNAK

 

Thermal Barrıer And Protectıve Clothıng Applıcatıons Of Recycled Carbon Fıbers

-Prof. Dr. Habip DAYIOĞLU

-Prof. Dr. Nigar MERDAN

Yün Kumaşın Alev Çalısı Yapraklarının Ekstraksiyonu İle Elde Edilen Doğal Boya İle Boyanması

-Abdolhossein GHASEMNEJAD

-Hadi ABOZARI

Nar Kabuğu İle Boyanmış Yün Liflerinin Optik Dayanıklılığı Ve Yıkanılabilirliliğinin Araştırılması.

-Dr. Öğr. Üyesi Sevinç ALKAN KORKMAZ

-Dr. Öğr. Üyesi Nilay ÖZCAN USLU

-Gediz KORKMAZ

Atıktan Üretmek: Tasarım ve Dönüşüm

16.12.2021 Perşembe

10:00-11:00

-Arş. Gör. Sema KIZILELMA

İstanbul Kıyılarındaki Mekânsal Dönüşümün 1950’ler Ve Sonrasının Tarihsel Mimari Pratiklerle Ele Alınması

Online Bağlantı İçin Buraya Tıklayınız

-Dr. İlyas SEVİNDİK

Günümüz Yerel Sanatçılarının Eserlerinde Konya Mimari Dokusu Ve Elemanları

-Arş. Gör. Nihan BARLAS

Akıllı Şehirlerin İnşasında Sosyal Bilimlerin Rolü: Dergipark İncelemesi

-Dr. Öğr. Üyesi Ayça ARSLAN

Yerel Mimarinin Ve Geleneksel Kimlik Öğelerinin Çağdaş Mimari Tasarımlara Yansımaları

16.12.2021 Perşembe

12:00-13:15

-Dr. Öğr. Üyesi

Cansın İlayda ÇETİN

 

Plastik Sanatların Sunumu Bağlamında Mimari Tasarım Prensiplerinin İncelenmesi

Online Bağlantı İçin Buraya Tıklayınız

-Dr. Öğr. Üyesi Sevinç ALKAN KORKMAZ

-Büşra KURT

Mimarlık Eğitimi Ve Dijital Üretim Teknolojileri

-Dr. Öğr. Üyesi Burhan SATICI

-Öğr. Gör. Özge Ayşegül FİŞENK

İç Mekân Duvar Kaplama Materyallerine Ekolojik Bir Yaklaşım

-Dr. Öğr. Üyesi

Cansın İlayda ÇETİN

Mekân Tasarımında Görsel Algı Unsurlarının Bir Müze Örneği Üzerinden İrdelenmesi

-Siamak EGHARLOO

İran Saray İşliklerinde Dokunan Altın Kumaşlar

 

T3 Odası Programı

Tarih

Saat

Sunanlar

Konu

Bağlantı Linki

15.12.2021 Çarşamba

10:00-11:15

-Dr. Öğr. Üyesi Şengül EROL

-Elif APA

Deneysel Deri Yüzeyi Uygulamaları İle Giysi Tasarım Çalışması

Online Bağlantı İçin Buraya Tıklayınız

-Dr. Öğr. Üyesi Şengül EROL

-Eda ERTÜRK

Geleneksel Eşme Kilim Motifleri İle Güncel Tasarımlar

-Dr. Öğr. Üyesi Gülhan PINARLIK

Origami Tekniği İle İnovatif Elbise Tasarımı

-Arş. Gör. Itır ARAT

-Prof. Yüksel ŞAHİN

Moda Tasarımı Eğitiminde Form Ve Yaratıcılık İlişkisi

-Arş. Gör.Tutku Ceren AKÇAM

Moda Tasarımında Geleneksel Saç Örgüsüne Çağdaş Yaklaşımlar

15.12.2021 Çarşamba

12:00-13:15

-Dr. Jihene TRABELSI KRAIEM

-Doç. Dr. Beyhan PAMUK

 

Crossed Approach For Sustaınable Fashıon Desıgn Example Of Tunısıan And Turkısh Textıle Desıgn

Online Bağlantı İçin Buraya Tıklayınız

-Dr. Öğr. Üyesi Derya Buluç

Sürdürülebilirlik Bağlamında Abiye Giyim Firmalarının Üretim Hatalı Ürünlerinden Yeni Giysi Elde Etme Yaklaşımları

-Arş. Gör. Şükran ÇAKMAK

-Prof. Dr. Neşe Y.CEĞİNDİR

Moda Kolaj Çalışması İle Üstün Zekâlı Öğrencilere Sürdürülebilir Moda Farkındalığı Kazandırılması

-Dr. Öğr. Üyesi Serap KOCABIYIK

-Öğr. Gör. Betül KIR

Ayakkabı Tasarımında Sürdürülebilir Malzemeler

16.12.2021 Perşembe

10:00-11:15

-Öğr. Gör. Özlem IŞIKLAR

Simülasyon Kuramı, Ölüm, Yas Ve Black Mirror: “Be Right Back”

Online Bağlantı İçin Buraya Tıklayınız

-Arş. Gör. Emel KORU

Dijital Ortamlarda Kullanılan Tipografik Öğelerin Estetik Ve İşlev Bakımından İrdelenmesi: “Youtube” Örneği

-Figen ÖZDEN

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Anelsander Örneği

-Dr. Öğr. Üyesi

-Rahşan F. AKGÜL

Optik Sanatın Grafik Tasarımdaki Yansımaları:  Gördüğün Her Şeye İnanma

-Dr. Öğr. Üyesi Deniz DORA

Fotoğraf Ve Tipografinin Birlikte Kullanımı; Barbara KRUGER Örneği

16.12.2021 Perşembe

12:00-13:00

-Öğr. Gör. Cahit BİLGİ

-Öğr. Gör. Abdullah BÜLBÜL

-Müh. Cem EREZ

Ters V Kuyruk Tertibatlı İnsansız Hava Aracı Prototipinin Modellenmesi Ve Üretimi

Online Bağlantı İçin Buraya Tıklayınız

-Dr. Öğr. Üyesi Rıza KARA

-Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLAK

 

Borlanmış Hardox Çeliklerin Aşınma Davranışlarının Karşılaştırılması

-Dr. Öğr. Üyesi Rıza KARA

-Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLAK

 

Sürtünme Karıştırma Yöntemiyle Kaynaklanmış 5083 Alüminyum Plakaların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

-Öğr. Gör. Abdullah BÜLBÜL

-Öğr. Gör. Cahit BİLGİ

Havacılık üs bakım personel dağılımlarının yapay zeka kullanılarak yapılmasına yönelik bir çalışma

 

T5 Odası Programı

Tarih

Saat

Sunanlar

Konu

Bağlantı Linki

15.12.2021 Çarşamba

10:00-11:15

-Dr. Öğr. Üyesi

Ayşe TANRIVER CELASİN

-Dr. Öğr. Üyesi Şuayyip YÜCEL

-Ziyşan GÜR

Süleymaniye Kütüphanesi Nuruosmaniye 22 Envanter Numaralı Mushafın Tezhip Sanatı Açısından Değerlendirilmesi

Online Bağlantı İçin Buraya Tıklayınız

-Dr. Öğr. Üyesi

Koza KURT KIRTAY

Osmanlı Dönemi Çini Ve Seramiklerinde Yer Alan Kuş Figürleri Üzerine Bir İnceleme

-Habiba Aliyeva MİRPASHA

Islamic Epigraphic Monuments Of Shirvan (11th -18th Centuries)

-Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa Hakkı ERTAN

Milli Mirastan Evrensel Mirasa, Zanaattan Sanata Türk Ebrusu

-Dr. Öğr. Üyesi Şuayyip YÜCEL

-Ziyşan GÜR

Halı Motiflerindeki Sembolleri Eserlerine Uyarlayan Türk Sanatçılar

15.12.2021 Çarşamba

12:00-13:00

-Öğr. Gör. Ayşe Didem ENGİN

-Öğr. Gör. Serkan TÜRKYILMAZ

-Öğr. Gör. Nebahat ESEN

Kuyumculuk Sanatına “Elibelinde” Motifinin Yansımaları

Online Bağlantı İçin Buraya Tıklayınız

-Doç. Dr. Gülten KURT

-İlknur ÜNAL

Ustalar El Veriyor

-Dr. Öğr. Üyesi

-Ahmet AYTAÇ

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri’nde Hatay (Antakya) İpekçiliği İle Alakalı Bazı Belgeler

-Dr. Öğr. Üyesi

-Pakize KAYADİBİ

Trabzon’da Sepet Yapımı Ve Geleceği

16.12.2021 Perşembe

10:00-11:00

-Öğr. Gör. Alev YILDIRIM

-Dr. Öğr. Üyesi Gülhan PINARLIK

-Öğr. Gör. Gökhan YILDIRIM

Uçaklarda Kullanılan Emniyet Kemerleri: Üretim, Analiz Ve Kontrol Yöntemleri

 

Online Bağlantı İçin Buraya Tıklayınız

-Dr. Öğr. Üyesi Rıza KARA

-Öğr. Gör. Gökhan YILDIRIM

-Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇOLAK

 

Kaynaklanmış Paslanmaz Çeliklerin Korozyon Dayanımlarının İncelenmesi

-Şükriye AKTEPE

-Dr. Öğr. Üyesi Özgür CENGİZ

3 Boyutlu Yazıcıların Proses Parametrelerinin Atık Termoplastik Malzemelerin Geri Dönüşüm Verimliliğine Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme

-Dr. Öğr. Üyesi Mesut EKMEKÇİ

Kendi Gücünü Sağlayan Giyilebilir Elektronik Teknolojilerde Kullanılan Esnek Güneş Hücreleri

16.12.2021 Perşembe

12:00-13:15

-Öğr. Gör. Zekiye Tuğçe GÜNGÖR

Sanattan Zanaata: Greklerde Pandora Mitosunun Görsel Malzeme Üzerine Yansıması

Online Bağlantı İçin Buraya Tıklayınız

-Dr. Öğr. Üyesi Makbule Gizem ENUYSAL

Ön - Raffaellocular ve Sanat Ve Zanaat Hareketi’nde Süsleme

-Kıymet GÜVEN AK

Sanatta Yoksullaşan Nesnenin Gerilla Sanatçıları ve Arte Povera

-Doç. Dr. Savaş Kurtuluş ÇEVİK

Geçmişten GünümüzeBaskı Resim Sanatında Sanat ve Zanaat Kavramı

-Arş. Gör. Mert BARLAS

Sanat-Oyun İlişkisini Rasyonel Dünya Algısına Karşı Bir Varoluş Alanı Olarak Okumak

 

T6 Odası Programı

Tarih

Saat

Sunanlar

Konu

Bağlantı Linki

15.12.2021 Çarşamba

10:00-11:15

-Prof. Dr. Şebnem TEMİR GÖKÇELİ

-Doç. Dr. Beyhan PAMUK

-Öğr. Gör. Esra Sunerli TOPAN

-Öğr. Gör. Nilüfer Ünay ÇUBUKÇU

 

Üniversite Sanayi İşbirliği İle Tekstil Ve Deri Sektörlerinde Dijital Tasarımların Önemi

Online Bağlantı İçin Buraya Tıklayınız

-Öğr. Gör. Neslihan ÖPÖZ

Dijital Çağda Tekstil Yüzey Tasarımı Ve Dijital Teknolojilerin Etkileşimi

-Merve Dilara EROL

-Doç. Dr. Irmak BAYBURTLU

Marka Kimliği Vurgusu Olarak Düz Örmede Etnik Desenler: Maxhosa Afrika Örneği

-Dr. Öğr. Üyesi Derya KONUK

-Dr. Öğr. Üyesi Tuğba LEVENT KASAP

İç Mekânlarda Dokumaların Kullanımındaki Dönüşümün İncelenmesi

-Rana KEFELİ

-Doç. Dr. Irmak BAYBURTLU

Yeni Jenerasyon Örme Giyim Tasarımında Nostaljik Yaklaşımlar: Yan Yan Örneği

15.12.2021 Çarşamba

12:00-13:00

-Prof. Dr. Şebnem TEMİR GÖKÇELİ

-Doç. Dr. Baran TARHAN

-Öğr. Gör. Gülçin CAVDAR

Seramik Yüzey Tasarımında Yeni Teknoloji Dijital Baskı Tekniklerinin Kullanımı

Online Bağlantı İçin Buraya Tıklayınız

-Doç. Ezgi GÖKÇE

-Birol FİDAN

Üç Boyutlu Geometrik Şekillerin Seramik Form Ve Yüzeylere Uygulanması

-Doç. Ezgi GÖKÇE

-Kenan TARHAN

Uşak-Sivaslı Çömlekçiliği, Kullanılan Killerin Araştırması Ve Özgün Uygulamalar

-Dr. Öğr. Üyesi Tuba BATU

Jose Saraago'nun Mağara'sından Çanakkale'ye Bir Çömlekçinin Hikâyesi

16.12.2021 Perşembe

10:00-11:15

-Öğr. Gör. Esra Nurten GÜL

-Öğr. Gör. Gülşen BAĞCI

Uşak İli Bulkaz Bölgesinden Temin Edilen Yerel Hammaddenin Ağaç Baskı Tekniğinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Online Bağlantı İçin Buraya Tıklayınız

-Dr. Öğr. Üyesi

-Selçuk GÜRIŞIK

Zanaattan Sanata Dönüşümde Tasarımsal Aşamaların Analizi

-Dr. Öğr. Üyesi

-Çimen BAYBURTLU

Geleneksel Tekstil Tekniklerinin Estetik Algı Aracılığıyla Özgün Takılara Uyarlanması

-Dr. Öğr. Üyesi Şuayyip YÜCEL

-Elif BALOĞLU

Çağdaş Sanatta Yeni Söylem Olarak Tekstil Malzemeleri

-Belkıs YAKICI

Unutulmaya Yüz Tutmuş Adana Bezinin Verim Kadın Kooperatifi Çalışmaları ile Yeniden Canlandırılıp Sürdürülmesi


Oluşturma: 09 Aralık 2021