ULUSLARARASI ZAANATTAN SANATA

KONGRE VE JÜRİLİ KARMA SERGİSİ

 2021

Özet Bildiri Hazırlama Rehberi

·         En altta linkte verilen Özet Bildiri şablonu indirilip üzerinde hazırlanacaktır.

·         Özet Word programında hazırlanıp gönderilebilecektir. Özet bildiriler en geç 30 Kasım 2021 tarihine kadar ifata@usak.edu.tr adresine gönderilmelidir. Hakem kontrolünden geçen ve uygun bulunan bildiriler sunuma hak kazanacaktır.

·    Özet çalışma başlığı 14 punto Times New Roman Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır. (Özet Bildiri Çalışması adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz).

·      Yazar ad(lar)ı 12 punto Times New Roman Karakterinde ve koyu (bold) olarak ve yazar adının baş harfi soyadın tamamı büyük harf ile yazılmalıdır.

·         Yazar adres(ler)i ve mailleri özet sayfa altında ve 11 punto Times New Roman karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.

·         Özet metin A4 boyutunda olmalıdır.

·         Kenar boşlukları soldan 3,5 cm, sağdan 3 cm, üstten 3,5 cm ve alttan 3 cm şeklinde ayarlanmalıdır.

·         Paragraflar ilk satır 1.25 değeri ile başlamalıdır.

·          Özet metnin tamamı Times New Roman olmalıdır.

·         Metin 12 punto, var ise kaynakça 11 punto olarak yazılmalıdır.

·         Özet en az 250 kelime, en fazla 500 kelime olmalıdır. Özet metnin tamamı tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

·         En az üç en fazla beş anahtar kelime yazılmalıdır.

·         Özet Metin (1) Problem tanımını, (2) Çalışmanın amacını veya Araştırma sorusunu/sorularını, (3) Kavramsal/teorik çerçeveyi, (4) Çalışmanın Yöntemini (ampirik çalışmalar için), (5) Bulguları (devam eden çalışmalarda ilk bulguları) / Tartışmaları ve (6) Sonuçları içermelidir.

·         Özet içinde vurgulama yapılacak ise sadece italik olarak yapılmalıdır. Zorunlu ise yazar bilgileri dipnot ile verilmelidir. Özet metin içerisinde, zorunlu değilse alt başlık verilmemelidir.

·         Özet Türkçe ya da İngilizce yazılabilir. Özet Türkçe yazıldıysa İngilizce özet yazımına gerek yoktur. Ancak özet Türkçe yazılmış ise başlığı mutlaka İngilizce de yazılmalıdır.

 

 

Özet Bildiri Kuralları

 

·         Sempozyum dili Türkçe olup, gönderilen bildiri özet ve tam metinleri, Türkçe hazırlanmalı, ancak tam metinlerde İngilizce özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir.

·         Katılımcıların bildiri özetlerini en az 250 en fazla 500 sözcük ile amaç, kapsam metodoloji ve sonuçların belirtildiği özet ile göndermelidir.

·         Özet gönderilip hakem tarafından değerlendirmeleri olumlu olan bildirilerin tam metin gönderimde herhangi bir  intial programından %20 benzerlik oranını  aşmamış olması ve intial raporununda tam metin ile birlikte aynı mailde gönderilmiş olması gerekmektedir.

·        Özetler Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek numaralanmış sıraya veya konularına göre programa konacaktır.

 

 

       Özet Bildiri Şablonunu indirmek için Linke Tıklayınız...


Oluşturma: 31 Ağustos 2021