ULUSLARARASI ZANAATTAN SANATA KONGRE VE JÜRİLİ KARMA SERGİSİ

2021

 

 Sayın Katılımcılar;

İnsanların medeni hayata geçmeleri ile birlikte ortaya çıkan zanaat terimi günümüzde birçok meslek dalını kapsamaktadır. Her ne kadar zanaat el emeği kabul edilse de günümüzdeki birçok mesleğin eski dönemdeki ismi olarak kullanılmıştır. Zanaat öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işlerin hepsinin temel adı olarak gelişmiştir. Bu mesleklerin erbabı olan zanaatkârlar; çeşitli malzemeleri kullanarak gündelik ve önemli ihtiyaçlara yanıt veren işlerle uğraştıklarından yaşadıkları toplum içinde saygın bir yere sahip olmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğunda çeşitli zanaat kollarının toplandığı Ahi teşkilatı ile birlikte zanaatın, hem toplumsal hem kültürel hem de ekonomik alanda önemli bir yeri vardır. Her toplumun, tarihsel serüveni içinde kendi millî bünyesine uygun olarak geliştirdiği dokumacılık, ipekçilik, marangozluk, demircilik, ayakkabıcılık, kuyumculuk (takı üreten), kumaş boyama, bakırcılık gibi mesleklerin zanaat türleri vardır.

Zanaat olarak adlandırılan işler günümüzde değişen sosyal, ekonomik ve kültürel yapıya uyum sağlayarak teknolojinin de gelişimiyle mühendislik, güzel sanatlar, mimarlık ve tasarım, iletişim, eğitim, sosyal bilimler gibi alanlarda alınan teorik ve uygulamalı eğitimlerle yetişen kişilerin katkı ve çalışmalarıyla yapılmakta ve daha da geliştirilmeye devam etmektedir. Eskiden yapılan bir bakır işlemeciliği ürünü sadece usta ile ilişkilendirilirken; günümüzde malzeme mühendisliği, imalat mühendisliği, sanat bakış açısı ile tasarım, mekâna uyum, tanıtımı kısmında iletişim ve bu alanda çalışanların yetiştirilmesindeki planlarda eğitim, sürecin devamlılığında sosyal bilimlerden kişilere büyük sorumluluk düşmektedir. Dolayısıyla geçmişte zanaatkârların yaptıkları işler günümüzde birçok alanın ayrı veya birlikte çalışması ile yürütülmektedir.

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesidir.  Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. Sanatçı yeteneğiyle doğar, sanat yapıtının benzeri yoktur. Zanaat ve Sanat yaratıcılık ve ustalığı bir arada barındırır. Günümüzde her bir üretim bir tasarım sürecinden geçer. Bunun yanı sıra her meslek alanındaki çalışmalarda sanatsal bir bakış işin başarı ve beğenisini arttırmaktadır.

Sanat eseri gibi eşsiz olarak bir tane üretilmiş üründen tutun da endüstriyel ürün gibi seri üretilen ürünlere baktığımızda hepsinin temelinde ilk süreç tasarım aşamasından geçmektedir. Bu nedenle günümüzde birçok alan tasarım anlamında kendini geliştirmiş meslek elemanına ihtiyaç duymaktadır.  

Zanaat, Sanat, Tasarım ve bu alanla ilişkili özgün ve kıymetli araştırma çalışmalarının sunulduğu ve sanat eseri ya da ürün haline getirilmiş eserlerin/ürünlerin sergilendiği “Uluslararası Zanaattan Sanata Kongre ve Jürili Karma Sergisi 2021’ isimli kongre ve karma sergisi etkinliklerinin siz değerli bilim insanı, akademisyen, araştırmacı, sanatçı, zanaatkâr ve öğrencilerin katılımları ile yapılması planlanmıştır.

Kongre ve  serginin amaçları şunlardır:

a) Zanaat, Sanat ve Tasarım alanlarındaki yeni gelişmeleri incelemek ve sunmak.

b) Zanaat, Sanat ve Tasarım alanlarıyla ilgili disiplinler arası çalışmaları, araştırmaları ve projeleri teşvik edecek çalışmaları uluslararası düzeyde tanıtmak.

c) Zanaat, Sanat ve Tasarım alanlarında icra edilen çalışma ve ürünlerin ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve kurumsal tanınırlığın artmasına katkıda bulunmak.

ç) Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Zanaatkâr, Sanatçı ve tasarımcının uluslararası düzeyde işbirliği ve bilgi paylaşımına zemin oluşturmak.

d) Zanaat, Sanat ve Tasarım alanlarında nitelikli çalışmalar üretilmesine ve bilim insanlarının gelişimine katkı sağlamak.

f) Zanaat, Sanat ve Tasarım alanlarında akademik yaşamın her aşamasında insana, emeğe ve bilgiye saygı gösterilmesini ve bilimsel etik kurallara uyulmasını gözlemek.

Yapılması planlanan etkinlikte Uşak’ın tarihi zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle, kültürel ve insani değerleriyle siz değerli akademisyen ve öğrencilerimizin zanaatkâr, sanatçı ve tasarımcılarla bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.  Uşak Üniversitesi tarafından, Antalya AKEV Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ile ortaklaşa olarak 14-16 Aralık 2021 tarihlerinde “ Uluslararası Zanaattan Sanata Kongre ve Jürili Karma Sergisi 2021" etkinliği, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde saat 14.00’te açılışı yapılarak düzenlenecektir.

Düzenlenmesi planlanan Jürili Karma sergisine; Metal, Tekstil ve Moda Tasarımı,  Seramik, Deri, Ahşap, Grafik Tasarım, Geleneksel El Sanatları, Plastik Sanatlar, Cam, Keçe, İnovatif Tasarımlar, Endüstriyel Tasarımlar, Fotoğraf alanlarında üretilmiş eser/ ürünler kabul edilecektir. İki gurup sergi düzenlenecektir.

1. Gurup : Akademisyen, Sanatçı ve Tasarımcılar

2. Grup : Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri. 

 

SERGİ KATEGORİLERİ;

- Metal                           - Tekstil ve Moda Tasarımı               

- Seramik                       - Deri

- Ahşap                           - Grafik Tasarım

- Geleneksel El Sanatları   - Plastik Sanatlar

- Cam                             - Keçe

- İnovatif Tasarımlar         - Endüstriyel Tasarımlar

- Fotoğraf

 

NOT: Etkinlik, yüz yüze planlanmıştır. COVID-19 Küresel Salgın hastalığı seyir sürecine göre tamamen çevrimiçi sunum sistemine geçilmesi durumunda tüm katılımcılara etkinlik web sayfası üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Katılımcılardan yüz yüze katılmak isteyenlerden COVID–19 nedeniyle kampüs girişinde HES kodu sorgulaması yapılacak olup, yanlarında aşı kartı veya aşısız kişiler için azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi getirmesi ve ibraz etmesi istenecektir.

 

SERGİ KATALOĞU;

Ülkemizde Doçentlik ve Akademik Teşvik kriterleri farklı mevzuatlar çerçevesinde ÜAK ve YÖK tarafından değerlendirilmektedir. Bu noktada, “ Uluslararası Zanaattan Sanata Kongre ve Jürili Karma Sergisi 2021"/Türkiye, 5’in üzerinde farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenin katılımı, çokuluslu bilim kurulu yapısı, E-ISBN numarası alınmış sergi kataloğu ÜAK mevzuatı açısından uluslararası nitelikte olupöğretim üyeliği, doçentlik, profesörlük kadro atamalarında esas alınan kriterlerini sağlaması bakımından gerekli koşulları karşılamaktadır.

 

 

 


Oluşturma: 24 Temmuz 2019