I. ULUSLARARAS I ZANAATTAN SANATA JÜRİLİ KARMA SERGİSİ

 

 

 

Sayın Katılımcılar;

İnsanların medeni hayata geçmeleri ile birlikte ortaya çıkan zanaat, maddeye dayanan gereksinimleri karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işlerdir. Bu mesleklerin erbabı olan zanaatkârlar çeşitli malzemeleri kullanarak gündelik ve önemli ihtiyaçlara yanıt veren işlerle uğraştıklarından yaşadıkları toplumlar içinde saygın bir yere sahiptir. Osmanlı imparatorluğunda çeşitli zanaat kollarının toplandığı Ahi teşkilatı ile birlikte zanaatın, hem toplumsal hem kültürel hem de ekonomik alanda önemli bir yeri vardır. Her toplumun, tarihsel serüveni içinde kendi millî bünyesine uygun olarak geliştirdiği dokumacılık, ipekçilik, marangozluk, demircilik, ayakkabıcılık, kuyumculuk (takı üreten), kumaş boyama, bakırcılık gibi mesleklerin zanaat türleri vardır ve günümüzde değişen sosyal, ekonomik ve kültürel yapıya uyum sağlamaktadırlar.

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesidir.  Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır. Sanatçı yeteneğiyle doğar, sanat yapıtının benzeri yoktur. Zanaat ve Sanat yaratıcılık ve ustalığı bir arada barındırır.

Ulusal düzeyde 09-11 Mayıs 2018 tarihinde Uşak Üniversitesinde düzenlenmiş olup yoğun talep ve ülkemizin kalkınma stratejisi olan üretmenin önemine katkısı da düşünülerek bu yıl uluslararası düzeyde düzenlenmesi planlanmıştır.

Uşak Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Uşak Belediyesinin ve sponsorların büyük destekleri ile bu yıl gerçekleştirilecek olan Zanaat ile Sanatın buluştuğu “ I. ULUSLARARASI ZANAATTAN SANATA JÜRİLİ KARMA SERGİSİ” isimli karma sergisine siz değerli sanatçı ve zanaatkârların katılımları ile özgün ve kıymetli eserlerin gün yüzüne çıkması planlanmıştır. Serginin sponsoru olarak destek veren; Uşak Belediyesi; Uşak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü; Uşak Deri Karma Organize Sanayi Müdürlüğü; CSK Metal ve Nakliyat Ltd. Şti; Uşak Kalite Tanıtım ve Mesleki Eğitim Vakfı; Sanat ve Zanaatın desteklenmesi amacıyla bu sergi için destek olmaktadırlar.

Bu serginin diğer yapılan sergilerden farkı akademisyen ve güzel sanatlardan katılımcıların yanı sıra iki yıllık teknik bir okulda okuyan kendi tasarımına sahip öğrenciler veya yoğun emek vererek çalışan zanaatkârlar ya da fabrikada durmadan bir ürün tasarımı yapan kişilerde bu sergiye katılabilecek olmalarıdır.

Bu sergiye katılan her katılımcıdan alınan başvuru ücretleri ile sosyal sorumluluk kapsamında, Uşak İli Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda bulunan geleceğimizin teminatı olan değerli mirasımız, bugünün küçükleri yarının büyükleri çocuklarımıza kendilerini özel ve yalnız olmadıklarını hissetmeleri amacıyla, Uşak Üniversitesi Tasarım Merkezi tarafından özgün olarak tasarlanmış tişörtler hediye edilecektir.

Serginin amaçları şunlardır:

a) Sanat ve Zanaat alanlarındaki yeni gelişmeleri incelemek ve sunmak.

b) Sanat ve Zanaat alanlarıyla ilgili disiplinler arası çalışmaları, araştırmaları ve projeleri teşvik edecek çalışmaları uluslararası düzeyde tanıtmak.

c) Sanat ve Zanaat alanlarında icra edilen ürünlerin ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve kurumsal tanınırlığın artmasına katkıda bulunmak.

ç) Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Zanaat ve Sanatçıların uluslararası düzeyde işbirliği ve bilgi paylaşımına zemin oluşturmak.

d) Sanat ve Zanaat alanlarında nitelikli çalışmalar üretilmesine ve bilim insanlarının gelişimine katkı sağlamak.

       Uşak’ın tarihi zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle, kültürel ve insani değerleriyle zanaatkar ve sanatçıların bir araya gelmesi planlanmaktadır. Uşak Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı “I. Uluslararası Zanaattan Sanata Jürili Karma Sergisi”, Uşak Belediyesi'nin de katkılarıyla 20 Kasım 2019 tarihinde Uşak Üniversitesi  Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde saat 14.00’te açılışı yapılarak, 20-23 Kasım 2019 tarihlerinde halka açık olacak ve ücretsiz gezilebilecektir. 

 

 SERGİ KONULARI;

Metal Ürünler ;                       Tekstil Ürünler;         Seramik Ürünler;

Deri Ürünler ;                         Ahşap Ürünler;          Grafik Tasarım;


Oluşturma: 24 Temmuz 2019